GAMATERV Mérnökiroda
Frissítve: 2018-03-07

 Fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) - pályázati kódszám: ZFR-KAZ/14

Támogatás igénybevételére jogosultak köre

 • azon magánszemélyek, akik a pályázattal érintett lakóépület tulajdonosai és azt életvitelszerűen lakják.
 • a pályázatban nem vehet részt, nem jogosult pályázni az a magánszemély, aki nem rendelkezik bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel (állandó lakcím, ideiglenes tartózkodási hely)
 • pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező lakás korszerűsítésére lehet.
 • azon lakóépületek energetikai korszerűsítésére lehet pályázatot benyújtani, melyek 2006. december 31-én jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkeztek
 • a pályázattal érintett lakást magába foglaló lakóépületnek nem lehet állékonysági problémája
 • az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújthatnak be pályázatot.

Támogatható tevékenységek köre

 • a pályázat keretében, minden olyan a kazáncserével összefüggő, minden olyan tevékenység támogatható, melynek széndioxid-kibocsátás csökkentése számítható, illetve energetikai megtakarítást eredményező, hatása energetikai számítással és energetikai tanúsítvánnyal igazolható.
 • a fűtési / fűtési- és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje új kondenzációs gázkazán beépítéssel;
 • meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése;
 • járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és használati melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása);
 • energetikai tanúsítás, számítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek (pl: kéményseprő szakvélemény, gáz MEO átvételi jegyzőkönyvvel, használatba vételi engedély);
 • használt eszközök beépítése nem támogatható.
 • ugyanazon megvalósítási helyre (lakásra) csak egy pályázat részesíthető támogatásban.
 • jelen pályázati kiírás alapján nem nyújtható be pályázat meglévő lakás bővítésével, átalakításával, átépítésével (kivéve pályázott beruházáshoz kapcsolódó szükség szerinti kéményépítést) megvalósuló beruházásokra

A pályázattal elnyerhető támogatás

 • a támogatás formája: vissza nem térítendő, elszámolás elfogadását követő finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy lakásra igényelhető
 • az állami támogatás aránya: legfeljebb az elfogadott elszámolható költség (elismerhető kivitelezési költségek + szakértői díjak) 40%-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 650.000 forint
 • egyéb előírások:​
  • a kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja, a támogatás szempontjából elismerhető anyagköltség 40%-ánál nem lehet több
  • a szakértői díj támogatható mértéke pályázatonként a támogatás szempontjából elismerhető kivitelezési költség maximum 8%-a lehet

A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

 • a pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (https://zfr-kazancsere.hu) keresztül lehet benyújtani
 • a pályázónak a Kormányzati Portálon ügyfélkapus és pályázati portál regisztráció szükséges
 • a pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől lehet
 • a  pályázatot benyújtani a meghirdetéstől számított 30. naptári napot követően 2015. január 31. napjáig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges

A pályázatok teljes körű információi (pályázati felhívás, útmutató - feltételek, benyújtás módja stb.-) az alábbi oldalon érhető el: http://zfr-kazancsere.hu