GAMATERV Mérnökiroda
Frissítve: 2018-03-07

 Nyílászáró csere - pályázati kódszám: ZBR-NY/14

Támogatás igénybevételére jogosultak köre

 • azon magánszemélyek, akik a pályázattal érintett lakóépület tulajdonosai és azt életvitelszerűen lakják.
 • a pályázatban nem vehet részt, nem jogosult pályázni az a magánszemély, aki nem rendelkezik bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel (állandó lakcím, ideiglenes tartózkodási hely)
 • pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező lakás korszerűsítésére lehet.
 • azon lakóépületek energetikai korszerűsítésére lehet pályázatot benyújtani, melyek 2006. december 31-én jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkeztek
 • a pályázattal érintett lakást magába foglaló lakóépületnek nem lehet állékonysági problémája
 • az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújthatnak be pályázatot.

Támogatható tevékenységek köre

 • lakások külső nyílászáróinak szükségszerű (pályázói igény szerinti) cseréje abban az esetben támogatható, ha a fejlesztés során beépített nyílászárók megfelelnek a TNM rendelet szerinti költségoptimalizált követelmény szint előírásoknak.
 • a lakások külső nyílászáróinak cseréje esetében a megfelelő légcsere biztosítására a nyílászárókba épített önszabályozó szellőző elemek beépítése kötelező, támogatott költség.
 • csak fűtött terek (lakóhelységek) nyílászáró cseréjére adható állami támogatás.
 • támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat beadását megelőzően kicserélt vagy felújított nyílászárók esetében állami támogatás nem igényelhető.
 • a támogatható épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítésével, melyet az adott homlokzati oldalon, egységes módon kell felszerelni. Támogatható minden olyan beavatkozás, mely az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne (gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható)

A pályázattal elnyerhető támogatás

 • a támogatás formája: vissza nem térítendő, elszámolás elfogadását követő finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy lakásra igényelhető
 • Az állami támogatás aránya: A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség (elismerhető kivitelezési költségek + szakértői díjak) 40 %-a lehet, azzal a kitétellel, hogy
  • nyílászárócsere esetén a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 450 000 Ft
  • az épületek nyári hővédelmének javítását célzó, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítésével kombinált nyílászárócsere esetén a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 520 000 forint

A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

 • a pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (http://zbrnyilaszarocsere.hu) keresztül lehet benyújtani
 • a pályázónak a Kormányzati Portálon ügyfélkapus és pályázati portál regisztráció szükséges
 • a pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől lehet
 • a  pályázatot benyújtani a meghirdetéstől számított 30. naptári napot követően a pályázat lezárásáig vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges

A pályázatok teljes körű információi (pályázati felhívás, útmutató - feltételek, benyújtás módja stb.-) az alábbi oldalon érhető el: https://zbr-nyilaszarocsere.hu